FANDOM


Ahura Mazda

Zoroastrisk skapelsemyt (Persien, nuvarande Iran)

I begynnelsen fanns det två tvillingbröder. Ahura Mazda levde i ljuset, medan Ahriman levde i mörkret, och mellan dem fanns bara luft. Ahura skapade tiden, och världen började. Han placerade blänkande stjärnor på himlen, han fick månen att växa och krympa och fäste åskan och blixten vid molnen. Han skapade det goda sinnet som finns i människan och i hela skapelsen. Världen var god och kärleken var hans dotter.


Av ljuset skapade han den första människan, Gayomart. I tretusen år sa inte Gayomart någonting, och han rörde sig inte. Han bara besinnade sin skapares visdom och fullkomligheten i skapelsen. Sedan blev Gayomart den förste eldprästen och vårdade lågan, Ahura Mazdas tecken. Då Ahriman såg detta, blev han rasande och avundsjuk. Han bröt sig in från mörkret med sina demoner, och förde sjukdom, svält och död med sig in i världen. Han förorenade allt han rörde vid, och Ahura Mazda förstod att det var säkrast att fjättra Ahriman, så han satte en gräns för tiden och fångade in Ahriman i sin egen skapelse. Därmed kom även det onda in i världen, och det onda ska fortsätta vara här till tidens ände.

Ahura Mazda lät det regna för att hela den skada som Ahriman att åsamkat jorden, och ur regnet föddes människorna Mashya och Mashyoi, som vi alla härstammar ifrån. Till en början prisade människorna sin skapare, men sedan blev de förvirrade och började dyrka Ahriman, eftersom Ahura Mazda hade givit dem frihet att själva välja mellan gott och ont. Alla människor är födda goda, och jorden är lyckligast där en av de trogna finns. Men Ahriman smittade människorna med synd, sjukdom och sorg, och därför är inte jorden alltid lycklig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.