FANDOM


Undergångsmyt – Judendomen

Enligt judendomens tro så kommer det att hända kaotiska händelser som omkastar hela ordningen på världen. Men efter detta blir gud den som sedan skall komma att bestämma över allting. Inom judendomen kallas detta acharei hayamim , vilket betyder dagarnas slut.
Och det är vi människor som är orsaken till att detta kommer att inträffa.

Efter att tiden är kommen tror judarna att Messias kommer att återvända för att sedan bli härskare över allt levande på jorden och då kommer även bara det goda att härska på jorden.


Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Eskatologi
http://www.mimersbrunn.se/Judendomen_2455.htm