FANDOM


Enligt Jehovas Vittnen så kommer den ände sanna Guden Jehova snart att störta denna världens härskare och återskapa Jorden till det paradis som det en gång varit.

"De orättfärdiga" kommer att dödas av gud. Efter detta kommer jorden att återställas. Människorna kommer att uppväckas till liv (Både Jehovas Vittnen och de som inte var det).

Dom som är med i Jehovas Vittnen kommer att läkas och bli unga igen. Jorden kommer bli ett paradis, man tror att detta paradis kommer vara fullständig frid mellan människor och djur.

Jehovas Vittnen tror att för att ha en chans att överleva "slutet", måste man vara medlem i Jehovas Vittnen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.