FANDOM


The royal mounds
I början fanns ingenting utom ett enormt hål som hette Ginnungagap. Norr om gapet blev det kallt, och snö och is bildades i Nifelheim. Söder om gapet blev det varmt, och där bildades gnistor och glöd i Muspelheim. Men när kölden från norr och värmen från söder växte och möttes blev luften mild och snön smälte och droppade. Där dropparna föll växte det upp en jätte. Det fortsatte att droppa och då växte det upp en ko.

Jätten Ymer drack mjölken från kon Audhumlas juver, sen föll han i sömn och svettades. Ur hans vänstra armhåla växte en man och en kvinna fram. Ymers högra fot fick en son med den vänstra. Sonen blev fader till de hiskliga isjättarna, rimtursarna, som snabbt uppfyllde jorden. Kon Audhumla fick näring genom att slicka på de salta stenarna. Ur stenarna trängde ett huvud fram och till sist en hel man. Mannen hette Bure och han var den förste guden. Hans son Bor fick tre söner med rimtursen Bestla: Oden, Vile och Ve. När de växte upp slog de ihjäl jätten Ymer, och av hans kropp skapade de världen.

Ymers kött blev jorden. Hans blod blev floder och hav, och hans hår blev skogarna. Gudarna kastade upp Ymers skalle över jorden så att den bildade himlavalvet. Dvärgar föddes ur Ymers kött, och de fyra dvärgarna Öst, Väst, Norr och Söder sattes som fästen i himlens fyra hörn. Gnistor och glöd från Muspelheim kastades upp på himlavalvet och blev till solen, månen och stjärnorna. Ymers hjärna blev molnen, och hans ögonbryn blev fästningsverk kring jordens mittenrike Midgård. Jättarna fick flytta till Utgård, och gudarna själva bosatte sig i Asgård. Totalt skapade gudarna nio riken för världens olika varelser, och världsträdet Yggdrasil höll samman alla riken, men fortfarande var det ingen som bodde i Midgård. En dag gick gudarna längs havsstranden. Där fanns två trädstammar som hade flutit i land. Gudarna täljde stammarna till människor. Asken blev till en man som fick heta Ask, och almen blev till en kvinna som fick heta Embla. De två första människorna bosatte sig i Midgård, och från dem härstammar alla människor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.