FANDOM


(everything)
(Undo revision 4169 by 85.24.213.230 (talk))
 
Line 1: Line 1:
   
  +
[[File:The-four-horsemen-of-the-apocalypse15.jpg|thumb|342px|De fyra hästarna]]
  +
Armageddon, de sista dagarna eller den sista tiden finns att läsa om längst bak Bibeln, '''Uppenbarelseboken'''.
  +
  +
<br />Denna skrevs av vad man tror vara Aposteln Johannes och är i princip bara en ren beskrivning av vad som kommer hända innan, under och efter världens ungergång. Det stora slaget mellan gott och ont. Den kristna berättelsen om jordens sista tid är väldigt symbolsik och talar bland annat om en bok med sju sigill. Dessa sigill kan endast brytas av ett lamm som till synes blivit slaktat (hänvisar antagligen till Jesus som blev korsfäst för människans synd) och så följer en lång beskrivning av vad som kommer att ske i samband med att varje sigill bryts. Det börjar med de fyra ryttarna, något som kommit att bli en käns symbol inom armageddon.
  +
  +
<br />Det första sigillet för med sig en vit häst med en segerryttare.<br />Det andra en eldröd häst som drar med sig krig och hat bland människor.<br />Det tredje släpper lös en svart häst som kommer med svält och sjukdom över jorden.<br />Fjärde sigillet bringar fram en gulblek häst som rids av döden, och dessa ryttare får makt att bringa kaos bland allt folk. ''"De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden." (Upp 6.7)''
  +
  +
<br />Lammet fortsätter att bryta sigill, och när det femte så bryts beskriver Johannes hur han ser martyrer som dött för den kristna tron resa sig från marken och kläs i vitt, för att sedan få gå undan och vänta tills antalet utvalda har nått sitt fulla antal.<br />När det sjätte sigillet bryts börjar jorden skaka, solen blir svart och månen blodröd. Allting vänds i princip upp och ner och alla mörka hemligheter visas upp. Vredesdagen! Mitt i allt kaos ska de utvalda märkas och bilda en skara klädda i vitt. De som blivit frälsta och levt som troende ska räddas från den dömda jorden och samlas kring Guds tron.
  +
  +
''<br />”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. 16De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.” (Upp 7. 13-17)''
  +
  +
<br />Så är det dags för lammet att bryta det sjätte och sista sigillet. Detta släpper lös sju änglar med basuner, och för varje ängel som blåser i sin basun händer något hemskt med jorden. Det regnar eld och en avgrundsbrunn öppnar dig. Människor ska plågas så de längtar efter döden, och änglar ska slakta de orena.
  +
  +
Så slutligen dyker djävulen upp, och den verkliga striden ska äga rum. Djävulen, eller draken som han beskrivs som, ska störta ner till jorden. Så slutligen kommer alla resa sig på nytt, och dömmas efter livets bok. De som inte anses rättfärdiga kommer kastas i ett brinnande hav tillsammans med djävulen för att lida i all evighet, men de som följt rätt väg i livet välkomnas till en ny himmel och en ny jord. Ett nytt Jerusalem där evig lycka väntar.
  +
  +
  +
  +
Källa: http://www.bibeln.se
 
[[Category:Undergångsmyter]]
 
[[Category:Undergångsmyter]]

Latest revision as of 15:27, December 4, 2018

The-four-horsemen-of-the-apocalypse15

De fyra hästarna

Armageddon, de sista dagarna eller den sista tiden finns att läsa om längst bak Bibeln, Uppenbarelseboken.


Denna skrevs av vad man tror vara Aposteln Johannes och är i princip bara en ren beskrivning av vad som kommer hända innan, under och efter världens ungergång. Det stora slaget mellan gott och ont. Den kristna berättelsen om jordens sista tid är väldigt symbolsik och talar bland annat om en bok med sju sigill. Dessa sigill kan endast brytas av ett lamm som till synes blivit slaktat (hänvisar antagligen till Jesus som blev korsfäst för människans synd) och så följer en lång beskrivning av vad som kommer att ske i samband med att varje sigill bryts. Det börjar med de fyra ryttarna, något som kommit att bli en käns symbol inom armageddon.


Det första sigillet för med sig en vit häst med en segerryttare.
Det andra en eldröd häst som drar med sig krig och hat bland människor.
Det tredje släpper lös en svart häst som kommer med svält och sjukdom över jorden.
Fjärde sigillet bringar fram en gulblek häst som rids av döden, och dessa ryttare får makt att bringa kaos bland allt folk. "De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden." (Upp 6.7)


Lammet fortsätter att bryta sigill, och när det femte så bryts beskriver Johannes hur han ser martyrer som dött för den kristna tron resa sig från marken och kläs i vitt, för att sedan få gå undan och vänta tills antalet utvalda har nått sitt fulla antal.
När det sjätte sigillet bryts börjar jorden skaka, solen blir svart och månen blodröd. Allting vänds i princip upp och ner och alla mörka hemligheter visas upp. Vredesdagen! Mitt i allt kaos ska de utvalda märkas och bilda en skara klädda i vitt. De som blivit frälsta och levt som troende ska räddas från den dömda jorden och samlas kring Guds tron.


”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. 16De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.” (Upp 7. 13-17)


Så är det dags för lammet att bryta det sjätte och sista sigillet. Detta släpper lös sju änglar med basuner, och för varje ängel som blåser i sin basun händer något hemskt med jorden. Det regnar eld och en avgrundsbrunn öppnar dig. Människor ska plågas så de längtar efter döden, och änglar ska slakta de orena.

Så slutligen dyker djävulen upp, och den verkliga striden ska äga rum. Djävulen, eller draken som han beskrivs som, ska störta ner till jorden. Så slutligen kommer alla resa sig på nytt, och dömmas efter livets bok. De som inte anses rättfärdiga kommer kastas i ett brinnande hav tillsammans med djävulen för att lida i all evighet, men de som följt rätt väg i livet välkomnas till en ny himmel och en ny jord. Ett nytt Jerusalem där evig lycka väntar.


Källa: http://www.bibeln.se

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.